<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9177329360928569042', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

:D
Friday, April 16

Working hard is good for my health :D hihihi


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 23:22.
0 comments


:|
Wednesday, April 14

Nauumay ako sa'yo. As in sobra..

Tas buti nalang nagka-time ako magbasa ng lumang email sa work...

Ang dami ko rin palang nasabi sa letter ko na GUSTO KONG BAWIIN.

As in nagsisisi ako na sinabi ko pa yun, when in fact you weren't even worth it.

If you thought that our friendship wasn't even worth anything, bakit pa ako nag-abala pala na maging kaibigan sa iyo?

Kung ikaw pala kayang-kaya mo yun balewalain ng ganun lang just because your feelings got involved... aba, sayang lang pala yung pinagsamahan natin. Sana di na lang tumagal ng kung ilang taon kung ganun din ang end up.

I'll start throwing things away tomorrow.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 21:36.
4 comments


er.
Tuesday, April 13

sana mas maraming oras sa isang araw para mas mapagod pa akoo. :|

ayoko na :(


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 22:16.
0 comments


tired
Monday, April 12

exhausted from work, and yet i still can't stop ugh. hay.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 22:04.
0 comments


sheesh
Sunday, April 11

You make me want to say things in my head that I don't want to blurt out. I hate you.

you really don't get it do you?

i know you read my posts.

and i know that you try to send these little subliminal messages..

HELLO PLURK AVATAR???

you really want me to lay down my cards directly???

c'mon don't make me say more things!

i'm trying to be nice here even if nice is bitchy in other people's standards


I DON'T CARE!!!!

WHY ARE YOU FUCKING EVERYWHERE???

Can I take that fuckin' spaceship and can I just be the one to fly off to outer space???


I TOLD YOU I'M NOT FUCKIN' DUMB...

caricatures, cartoons whatever you call them..

well well well LOOK AT YOUR ICON.. i don't have to zoom that in to see what it's all about


WHAT THE FUCK MAN, WHAT THE FUCK. :|


Let me put it this way


BAKIT MO BA KASI PINAABOT NG GANYAN??

KUNG "WALA LANG YAN" NARARAMDAMAN MO NA YAN, DAPAT HINDI KA GANYAN, AT KAYO GANYAN HANGGANG NGAYON

TANGINA TALAGA EH.. PINAGMUKHA MO LANG AKONG GAGO EH

3 MONTHS TOL, 3 MONTHS.. 3 MONTHS KO NA DALA-DALA TO TANGINA TALAGA

If you aren't into it that deep, hindi kaya magtatago, hindi kayo sneaky.. at HINDI KA GANYAN KA-AFFECTED

ANO AKO TANGA??? TANGINA DI KO NA MATOLERATE YAN EH

DRAMA DRAMA KA PANG NALALAMAN

SHIT, FUCK OFF TALAGA!!!!

ulit-ulitin mo yung sinabi mo sakin na "wala, hindi naman talaga kami" sa sarili mo HANGGANG MANIWALA KA. HANGGANG MAPANIWALA MO SARILI MO

DAHIL AKO HINDI AKO NANINIWALA

eto pa isa mong sinabi... "it's just a normal crush.. i don't think about it too much" KALOKOHAN!!! HANAPIN MO SA SENT ITEMS MO BASAHIN MO NG MAIGE YUN SINABI MONG PURO LIES!!!!


AMIN NA YANG LINTIK NA SPACESHIP NA YAN GUSTO MO AKO NA LANG SUMAKAY DIYAN DIBA????? LECHE!!!!
♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 22:11.
0 commentsi hate you because you made someone i trust sneaky behind my back.

it's entirely your fault, believe me.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 15:31.
0 comments


Never.

NEVER.

TRY AGAIN NEVER.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 14:27.
2 commentsat this point... wala na akong alam na pwedeng sabihan.. wala nang makakaintindi sa akin...

:(

ayoko na talagaaaa bakit ba hindi mo pa ko tigilan?????????


gusto ko tlga burahin lahat-lahat!! :( ayoko na eh... pag kasi ganto bumabalik lang ulit ng sakit.. di ko macontrol yung galit ko.. nanginginig ako sa inis.. natatakot ako na ganun nararamdaman ko :( ayoko na :(


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 00:30.
0 comments


SHOUT OUT

I see that you've managed to reach out again..

like what I said before, and as I keep repeating myself...

DI AKO TANGA.

i miss you i miss you ka pa diyan???

FUCK OFF!!!!


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 00:09.
0 comments


excited for nothing
Saturday, April 10

blah.
i don't know what to say, but i just wanted to blog.. :|

uhhhhhhh.
hay.... how did we ever end up here no?

hay someone please save me!!!!

rewind! fast forward, tapos EJECT!


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 22:40.
0 comments


ehem
Friday, April 9

don't make me smell something fishy!!!


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 21:22.
0 comments


eh?
Wednesday, April 7

You were an unexpected, awkward, and UNPLEASANT surprise.

Thank you.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 06:07.
0 comments


Easter Bunny Mode
Sunday, April 4

Happy Easter, everyone! (that is on a lighter side of things)
Hope you guys enjoy..

On the other side, since we are back to business...I REALLY HOPE YOU DON'T DO ANYTHING STUPID AND TRY TO MAKE YOUR WAY BACK INTO MY LIFE. OR OUR LIVES. ESPECIALLY THIS WEEK.

HAPPY EASTER!


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 13:39.
0 comments