<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9177329360928569042', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Saturday, November 29

FRIENDSTER MADNESS

What's the buzz with friendster anyway?

La lng... eh lately kse ive been checking friendster more than i do check my emails! haha. [addicT!]

anyway.. ive been posting a lot of stuff on friendster na... u know..those stupid surveys that tell about who u are, and u get to share it with people.. well, here.. im gonna post it here too.. so in case anyone still reads this [yep, my blogspot.. my boring blogspot].. at least im telling stuff about me.

P.S. If you dont want to read loads of stuff about me, then you can click file and close this window to save you from boredom, thank you. Ü


SURVEY (from Friendster) GALORE

Survey Number 1: If I Were... Survey

If I were a stone, I would be: ayko mging bato. hehe.
If I were a tree, I would be: a christmas tree!
hehehe!
If I were a bird, I would be: a parrot. or
maina :D

If I were a machine, I would be: videoke machine
hehe

If I were a tool, I would be: hammer nyahah
If I were a flower/plant, I would be: a pink rose
or maybe a makahiya hehe. nyah.

If I were a kind of weather, I would be: colder
than the Philippines. but no freezing cold. just
right. :D

If I were a mythical creature, I would be: a
princess fairy :D

If I were a musical instrument, I would be: a
violin or a piano

If I were an animal, I would be: a shih tzu. hehe.
If I were a color, I would be: blue with silver
stars

If I were an emotion, I would be: mixed emotions.
hehe. happy/sad/inlove/depressed. lahat. hehe

If I were a vegetable, I would be: potato! hihi
If I were a sound, I would be: the sound of the
whistle. hehe.

If I were an element, I would be: fire or wind
If I were a car, I would be: red toyota mr2 spyder
If I were a song, I would be: "reflection"
If I were to trade places with another person, it
would be: some princess. or princess mia from the
princess diary. pero im contented with being
jenna na eh. :D

If I were a movie, I would be: princess diaries
or mulan

If I were a food, I would be: erm, i dunno.
smething interesting. hee.

If I were a place, I would be: a castle/kingdom/palace
hehe.

If I were a material, I would be: cotton or silk
If I were a taste, I would be: bittersweet hehe.
If I were a religion, I would be: Christianity
If I were a word, I would be:
bittersweetwistedangelprincessness
If I were an object, I would be: teddy bear :D or
a phone or a cd player. :D

If I were a body part I would be: heart :) or eyes
If I were a facial expression I would be: a
winking candy smile :D

If I were a subject in school I would be: music
cguro. or dismissal. hehe.

If I were a cartoon I would be: any of the girls
from totally spies. Hehe. or belle from beauty
and the beast :D

If I were a shape I would be: a star!
If I were a number I would be: 5 or 7
If I were a month I would be: january
If I were a day of the week I would be: friday
If I were a time of day I would be: 8-9 pm :D
If I were a direction I would be: southeast
If I were a piece of furniture I would be: a
pink/blue/purple starry sofa ehehe.

If I were a sin I would be: lust? joke. envy!
If I were a historical figure I would be:
hmm...mother teresa? hehe.. i dunno.. :D
If I were a liquid I would be: water na lng!
If I were a method of death I would be: unknown
cause. hehe. probably just didnt wake up from
sleep anymore. :D or old age..

If I were a planet I would be: saturn
If I were a scent I would be: baby bench na ice
or ckb :D or any fruit scent.. (kiwi, melon etc.) or ung scent ng bagong labang damit harhar

If I were a sea animal I would be: a starfish :DFILIPINO SARBEY
Ano ang iyong pangalan at magbigay ka ng
deskripsyon sa iyong sarili:
- Ako po si Jenna. ako ay isang batang may
sariling mundo at mahilig ako sa musika --
napakahilig kong kumanta. nais kong maging isang
prinsesa. Ü bow. baka kasi pag dinagdagan ko pa
ito, humaba masyado. madaldal kasi ako. Ü

Ilang taon ka na:
-labingwalong taong gulang/disi-otso anyos po.

Saan ka nag-aaral:
-sa unibersidad ng asya at pasipiko

Masaya ka ba sa iyong pag-aaral? Bakit:
-ayos lamang. ngunit ako ay medyo nahihirapan.
per masaya naman kahit papano, dahil alam kong
magagamit ko siya sa hinaharap. (nyah.)

Anong paborito mong ulam at bakit:
-paborito ko ata ang piniritong manok na mei
greybi.

Sinong paborito mong sexbomb dancer:
-haha. paborito ko si... ewan ko.

Anong paborito mong kulay at bakit:
-paborito kong kulay ang asul dahil gusto ko ito
at wala akong magawa tungkol dito. pero nahihilig
din ako sa rosas.

Sinong pinaka maganda at pinaka guapong tao sa
balat ng lupa:
- hindi ko alam, at wala akong mashadong pakialam.

Umiinom ka ba ng beer? Anong klase? Gaanong
kalakas? kasing lakas ba ng a) aso b) elepante
c)camel
- oo, umiinom ako ng beer paminsan, pero hindi
ako natutuwa sa lasa nito. gusto ko may pulutan.
haha. ang klase na iniinom ko ay madalas san mig
na magaan, or ang pulang kabayo (kaso malakas ang
tama). kasinglakas ako ng langgan uminom. madali
kasi akong tamaan. hehe.

Kung magpapakulay ka ng buhok, anong kulay ang
gusto mo at sino ang gusto mong magkulay para
sayo:
- kung magpapakulay ako, gusto ko ay rosas o kaya
asul. haha. pero masaya na ko sa kulay ng buhok
ko.

Kaya bang abutin ng dila mo ung ilong mo:
- hindi eh. masakit. hehe

Sinong paborito mo sa Bioman:
- ung kulay rosas

Alam mo ba ang kulay ng panty ni Annie? (ung
sa shaider):
- hindi.. ano ba naman ang pakialam ko sa panty
niya? Ü

Anong klase at pangalan ng alaga mong hayop:
- tatlo silang aso, si simba, si poochie at
tootsie. pero may pusa rin dito na ang pangalan
any "florencia".

Sinong bestfriend mo doon:
- Shempre ikaw lang!!

Saan ka nakatira:
- sa lungsod ng pasig!

Anong paborito mong laro sa family computer:
- hmmm.. mario siguro.

Memoryado mo ba ang kantang "Ice Ice Baby"?
ang alam ko lang ay:
- hindi ko siya kabisado, dahil hindi naman siya
kanais-nais na kanta. ang alam ko lang ay yung
simula (stop, collaborate and listen) at yung
koro (ice, ice baby [tendendendenderendenden])

Ano ang pinakamabangong pabango:
- yung mabango :D

Anong paborito mong Disney na cartoon na
pelikula at bakit:
- ung "beauty and the beast" kasi maganda siya.
kasi naiinggit ako kay belle, gusto ko rin
makakilala ng nakakatakot na nilalang tapos
magiging prinsesa pa ako! Ü

May crush ka ba sa isa sa mga friendster mo?
- wala po dito. hehe


Sinong paborito mo sa Ninja Turtles:
- si michael angelo po.

Kumakain ka ba ng nips:
- oo..kaso hindi na ngayon.

Nasaan ka ngayon:
- nasa bahay at nasa harap ng kompyuter.

Nakakita ka na ba ng multo:
- hindi pa. at ayoko sana.

Alin sa Shake Rattle and Roll ang pinaka
nakakatakot:
- hindi ko alam..

Anong paborito mong grupo sa That's
Entertainment:
- nalimutan ko na yung mga grupo, bata pa kasi
ako noon.

Memoryado mo pa ba ang Lupang Hinirang at
Panatang Makabayan:
- oo naman.. :) ako ay pilipino. :D

Kailan ka uling naihi sa kama mo habang
natutulog:
- hahaha. noong bata pa siguro ako.

Nanonood ka ba ng maala ala mo kaya:
- oo kapag naaalala ko na huwebes na pala..

Anong paborito mong telenobela:
- hmm.. hindi ko alam.. siguro mityor garden ahaha

Sinong gusto mong maging asawa:
- yung taong yun!

Anong paborito mong dance step:
- basta may sarili akong dance step, ung mala-
indian na sayaw.. ehe. ako na lang makakaintindi
nun.

Masaya ka ba:
- oo, ako ay masaya. Ü


SURVEY # 3: The have you ever survey
Have you ever :

told the person you liked how you felt:
- yeah, :) ehe..

gotten really REALLY wasted:
- REALLY wasted? ehe eh lagi nman ako wasted e! hehehe! oo cguro :D

gone to jail or juvi:
- thankfully, ndi pa. :)

kicked someone's ass:
- literally? hehe....

pegged someone in the head with a snowball:
- nope

broke a beer bottle:
- not yet.. thanks for the idea hehe. :) maybe next time! :P

gotten into a bar, under-aged:
- hmmm *thinks* hmmm *grins* yeah, i guess i was under-aged pa nun :) harhar. wag nio ko papakulong ha! :)

kissed someone of the same sex:
- oo noh, barks ko sis ko mom ko, etc etc etc. :)

gone on a road trip:
- oh yeah :)

gone on vacation without adult supervision:
- hmm.. no not yet..

been to a concert:
- yeah, lately palagi... in fact i just went to a concert.. (the ferpect mats concert with nina nyoy jimmy paolo and the AKAfellas) harhar. :D

talked back to an adult:
- not recently..

got pulled over:
- nope

got in a car accident:
- yeah.. *scary*

broke a law:
- hmmmm i dunno... :) ata! :)

given money to a homeless person:
- yeah... naks!

tried to kill yourself:
- no! buti na lng harhar

cried to get out of trouble:
- hehe. i always cry. hehe.

kissed a friend's brother or sister:
- well pag cute ung YOUNGER bro or sis, yea i do. hehe.

kissed a brother or sister's friend:
- i duno. no

dropped something on the floor that you
were cooking and let someone eat it anyway:
- haha... i dunoo... oo ata. hahahaha.. jk!

. : Opinions : .

what do you think...

about pop music:
- pop music is fine! u cant hide from anything that's pop. hehe.

about boy bands:
- *hehehe* well, they're ok.. i used to like a few of them :) harhar. pero they're slowly "disintegrating" hehe. i think these boybands are starting to venture into more
serious stuffs.. [haba ng opinion ko no?]

of the war on terrorists:
- hay. they're making fools out of themselves. ewan ko sa knila!

about suicide:
- stupid.

about people who try to force their opinions on you:
- well, i respect their opinions..but i have my own mind and my own opinions and they better respect that too! hehe

about abortion:
- its bad! its INHUMAN!!

about rock/metal music:
- its fine, just dont give me too much of it..

where do you think you'll be in 10 years:
- i dont know... :) [im being honest!]

who do you think you'll still be friends with in 5 years:
- sana sila pa rin lahat! :) i want everyone to be still friends with me til im 80!! hehe

. : What did you do : .

today: i bummed around the house. went to choir practice, went online, ate squidballs, etc. boredddd.

last birthday: it was my 18th.. we had a simple
celeb d2 sa haus, it was fun kse my friends were
here.. :) aww..

yesterday: had school, then went to meralco theater to watch "PERFECT MATCH" with Nina, Jimmy BOndoc, Nyoy Volante, Paolo Santos and the AKAfellas! :D weeeh!

last weekend: stayed at home. gahh.

Christmas: d2 lang sa house :)

new year's eve: stayed at home :)
heheh...fireworks galore while using the fone pa!
hehe

halloween: our trick or treat plan didnt push
through...so hmmm...oh yeah... i went to my
friend's house... stayed there overnight.. heheh
(im not sure. hhehehe)

easter: i dunno went to mass ata and the
mall...ehe

valentine's day: met up with my friends at mcdo..
hehe we had a barkada date.. hehe :) [at least
its better than cleaning ur sneakers on
valentine's day.. hehe]


SURVEY no. 4: 50 questions...
1. Your name spelled backwards?
- annej (cute din pla sha hehe)

2. Where were your parents born?
- sa pinas cguro.. hehe ndi nman ako poreynjer. :)

3. What is the last thing you downloaded onto
your computer?
- hmmm ung cursor mania ata at smiley central hehe

4. What's your favorite restaurant?
- mdami eh.. bsta ok fud at 0k un place :)

5. Last time you swam in a pool?
- matagal na.. heheh

6. Have you ever been in a school play?
- nope..

7. How many kids do you want?
- hmmm im not sure yet. :)

8. Type of music you dislike most?
- yung mashadong maingay.. at wala ng content
ung kanta..

9. Are you registered to vote?
- heheh. im bad... hinde!

10. Do you have cable?
- as in skycable? oo... :)

11. Have you ever ridden on a moped?
- ndi pa e...ehe...

12. Ever prank call anybody?
- OF COURSE :) i love doing that!

13. Ever get a parking ticket?
- nosiree...

14. Would you go bungee jumping or sky diving?
- i dunnoo tatakot ako :)

15. Furthest place you ever traveled.
- hmmmm i dont know... sa pinas pa lng tlga e...

16. Do you have a garden?
- haha oo.. pero sa mom ko yun ehhe

17. What's your favorite comic strip?
- hmmm khit ano basta cute :)

18. Do you really know all the words to your
national anthem?
- of course! :)

19. Bath or Shower, morning or night?
- both, anytime :) ehe

20. Best movie you've seen in the past month?
- mdami e.. pero ganda finding nemo :)

21. Favorite pizza topping?
- cheese :) harhar

22. Chips or popcorn?
- chips na lng..

23. What color lipstick do you usually wear?
- lip gloss ln or lip balm.. pero gs2 ko un
natural lng :)

24. Have you ever smoked peanut shells?
- huwhaaat???

25. Have you ever been in a beauty pageant?
- ndi ako papasa dun eh wahehe

26. Orange Juice or apple?
- both!! ehe

27. Who was the last person you went out to
dinner with and where did you dine?
- sa yoshinoya.. treat ni rob :) harhar..

28. Favorite type chocolate bar?
- snickers! or un hershey's... ahhh!! ang hirap
mag-isip! hehe!

29. When was the last time you voted at the
polls?
- hmm mtgal na rin :)

30. Last time you ate a homegrown tomato?
- hmmm wla ata e

31. Have you ever won a trophy?
- hehehe... i dunnoo... i guess not.. hehe

32. Are you a good cook?
- nope... wla pa ko mshadong alam eh hehe

33. Do you know how to pump your own gas?
- no,,,hehe

34. Ever order an article from an infomercial?
- nope.. ndi pa nman heheheeh

35. Sprite or 7-up?
- diba preho lng un?! :P

36. Have you ever had to wear a uniform to
work?
- hahaha... wla pa kong work.. pero i miss
wearing a uniform na ren!! awwww...

37. Last thing you bought at a pharmacy?
- hmm mints? hehe.. strepsils ata :)

38. Ever thrown up in public?
- hehe thank GOd ndi pa! heheh

39. Would you prefer being a millionaire or
find true love?
- hahah hmmmm *isip* TRue love na lng! heheh
[cheesy.. pero pwdeng enge rin khit half a
million lng?! hehe]

40. Do you believe in love at first sight?
- i dont know...

41. Can exs be friends?
- OO naman no!

42. Who was the last person you visited in a
hospital?
- hmm... my lola...

43. Did you have a lot of hair when you were a
- when i was a what? ;p

44. What message is on your answering machine?
- ndi na kse gumagana ung answering machine..
pero dati "hi, we are not ourselves right now.
please call us back next time, but leave ur
message after the tone."

46. What was the name of your first pet?
- cindy... :)harhar

47. What is in your purse?
- hmmm mga kakikayan ko :)

48. Favorite thing to do before bedtime?
- write/scribble stuffs on paper.. hehe [and if
im in the mood il write poems or stuff hehe]

49. What is one thing you are grateful for
today?
- hmmm for being alive pa ren :) harhar...

50. What do you think about internet surveys
- its really weird but it can help u out during
those boring moments lol


SURVEY NO. 5 : Im bored survey
1. WHAT TIME DO YOU WAKE UP IN THE MORNING?
if i have class 5-5:30 am (kse humihingi ako ng
extension) or mga 8-9 am pag wala. hehehe. ndi
ako makagising ng super late eh,,how sad!

2. IF YOU COULD EAT LUNCH WITH ONE FAMOUS
hmmm cguro c scott robinson. harhar kiddin. c
eminem cguro. ewan ko ndi ako makapag-isip..

3. GOLD OR SILVER?
silver po!

4. WHAT WAS THE LAST FILM YOU SAW AT THE
CINEMA?
hahahah.. nakakatawa.. pero sinamahan ko sister
ko manood ng "my first romance" harhar. oh no..

5. FAVOURITE TV SHOW?
ryt noW? mrami e.. mga STARS lol. star in a
million, search for a star, starstruck harhar...
pero usually nkatune in ako sa myx/mtv or
disney/nick/cartoon network hehe.. :)

6. WHAT DO YOU HAVE FOR BREAKFAST?
uhmm ung combo na 50 bucks sa school and
coffee. kadate ko lgi c aireen. hahaha.

7. WHO WOULD YOU LIKE TO BE LEFT IN A ROOM
WITH?
harharhar. tawa na lang tayo ng malakas :)

8. CAN YOU TOUCH YOUR NOSE WITH YOUR TONGUE?
hindi eh. maybe i can touch yours. eww :)

9. WHAT INSPIRES YOU?
hmmmm YOU inspires me. harharhar. im very
inspires by you and you and you agains and agains
hehe.

10. WHAT'S YOUR MIDDLE NAME?
V is for Victoria! hahaha

11. BEACH, CITY, OR COUNTRY?
hmmmm i dunno. whatever's fine hehe

12. SUMMER OR WINTER?
eh wla nmang winter dito no. pano kaya un?

13. YUM?
oh sure sure.

14. BUTTERED, PLAIN, OR SALTED POPCORN?
buttered and salted. hehe. usually un ung nsa
cinema eh harhar..

15. FAVOURITE CAR?
ewan ko...hmmmm gs2 ko ng pajero na maliit or
crv or rav4. bsta ganun. ehhe

16. FAVOURITE SANDWICH FILLING?
chicken and cheese. :)

17. FAVOURITE TYPE OF MUSIC?
hmmm loads. anything that's fine to the ears
and has sense. just dont give me those types with
screaming mad people..

19. WHAT CHARACTERISTIC DO YOU DESPISE?
uhmmm pretentious dishonest and judgmental...

20. FAVOURITE FLOWER?
rose. :) ehehe ndi ko alam e... bhala na khit
ano bsta maganda hehe...

21. IF YOU HAD A BIG WIN IN THE LOTTERY, HOW
LONG WOULD YOU WAIT TO SPEND ALL?
of course. maybe the next day. haha.

22. DO YOU WEAR PYJAMAS?
coincidentally, im wearing pyjamas ryt now.
haha.

23. WHAT COLOR ARE YOUR EYES?
hybrid black :) harhar

24. HOW MANY KEYS ON YOUR KEY RING.
wala eh. wala akong key ring harhar

25. WHERE WOULD YOU LIKE TO RETIRE?
ewan ko... ndi ko alam e.. bata pa ko para
isipin yan.. unemployed pa nga ako e..

26. CAN YOU JUGGLE?
yeah, dalawa nga lng harhar...

27. WHAT IS YOUR FAVOURITE DAY OF THE WEEK?
wednesday, friday and saturday :) harhar..

28. RED OR WHITE WINE?
khit ano. hmmmm pero pwedeng wag nlng wine?
harhar...

29. WHAT DID YOU DO FOR YOUR LAST BIRTHDAY?
uhmmmm i had a simple thing for my party.. d2
lng sa haus and it was fun kse my friends and
family were here :) hehehe :)

30. DO YOU CARRY A DONOR CARD?
nopee

31. WHAT BOOK ARE YOU READING?
most of 'em are for school.. but ive started on
reading "perfect" by judith mcnaught and "the
kissing game". unfortunately ndi ko pa sila
tapos. hehe

32. FAVOURITE BOARD GAME?
monopoly. hehehe.

33. FAVOURITE MAGAZINE?
candy, seventeen, meg, etc. mga ganun ganun or
music mags, etc

34. FAVOURITE SMELLS?
baby bench na ice.. amoy ng bagong labang damit
hehe. blueberry. etc etc etc

35. COMFORT FOOD?
ice cream, chocolate, nutella etc hehe

36. FAVOURITE SOUND?
ung message alert tone ko pag mei nakaalala
saken haha

37. WORST FEELING IN THE WORLD?
being alone! and pag kagalet mo lahat

38. WHAT IS THE FIRST THING YOU THINK OF WHEN
YOU WAKE UP IN THE MORNING?
"may nagtext ba saken?" or "shit where's my fone
bka nahulog haha"

39. FAVOURITE FAST FOOD PLACE?
anywhere bsta mei chicken hehehe....

41. FINISH THIS STATEMENT. "IF I HAD A LOT OF
MONEY...
maybe im rich. harhar.

43. DO YOU SLEEP WITH A STUFFED ANIMAL?
used to. pero andami na kse nila e.. kya pillows
na lng... hehehe

44. STORMS, COOL OR SCARY?
i dunno. khit ano!

45. FINISH THIS STATEMENT, "IF I HAD THE TIME,
i would do something i need to do.

46. DO YOU EAT STEMS OF BROCCOLI?
yeah i guess. hehe

47. IF YOU COULD DYE YOUR HAIR ANY COLOR, WHAT
PINK! or blue... :)

48. WHAT IS UNDER YOUR BED?
nothing. alikabok or many many dust particles
harhar...SURVEY NUMBER 6: Another bored survey
1. birthday?
january 14 :)

2. what school did you go to in highschool?
st. paul college of pasig hahaha (proud?)

3.where would you wanna go right now?
i wanna go to QC.. basta!! hehe

4. what is ur wish ryt now?
sana mgkaron ako ng pera.. wla na kong pera eh.
mlapit na magpasko.. waaah

5. When did you last cry?
oct 24 ata.. :)

6. Do you like your handwriting?
its fine with me khit papano :)

7. Any bad habits?
playing with my ears.. bsta weird.. eheh..

8. What is your most embarrassing moment? - …
nakakahiya eh. bka makita niong lahat haha

9. what would u change about u?
low self-esteem at mashadong shy.. harhar
(yikes mahiyain daw ako.. lol) tama ba namang
seryosohin ko ang tanong? pero ok na ko saken
harhar...

10.Are you a daredevil?
sometimes, but not too much of a daredevil..
ehehe

11.who inspires you to live?
my dog. lol. secrettttt.. wahahah

12. Do looks matter?
NO.. asus. buhusan mo ng acido ang maganda,
papangit yan. heehee bsta presentable ba dabaah?
ehehe

13. what is you cellphone model?
7650.. na puno ng gasgas. i need a new casing.
hahah. :)

14. Do you believe in ghosts?
i dunno. i havent seen any yet.. but i dont
have plans of seeing one.. pero i dunno. haha

5. how many piercings do you have?
4 sa ears. and i want 2 more. lolz!!

16. Are you trendy?
i dunno. depends on how u define trendy..
maybe.. ehhe

17. How do you release anger?
i dont know. i sulk usually. or i jst keep
quiet. kya pag thimik ako, beware. lolz (eh
thimik nman tlga ko hahaha)

18.Where are your second homes?
haha.. megamall! lol or sa qc nga.. pls?? ehe

19.What was your favorite toy as a child ? –
barbie.. chka ung pony na colorful.. i cant
remember the name.. hehe

20. favorite subject/s?
music cguro harhar... ewan ko.. chaka break :)

21.best moment of your life?
nung napangiti ako. :) lol

22. favorite dessert?
hmmm.. ice cream maybe? or mango float.. :) i
dno! i cant think clearly :P

23.ABS-CBN or GMA?
preho lng po.. they both have good shows.. ehe

24.favorite bands?
loads eh.. lalng..

25.What do you look for in a guy/girl? –
shmpre ung abnoy. lol. at sana tao sha.. :)

26. What are your nicknames?
jenna, jen, niña, princess lolz..

27. Would you bungee?
hmmm il think about it.. haha

28. what do you wear when u sleep?
shirt and shorts po!

29. What are you worried about right now?
i dunno. i cant think!

30. did u ever go on a diet?
hahaha. uhuh.

31.when was ur first kiss?
harharhar. tawa na lang tayo.. =D harharhar!

32. who's ur crush sa showbiz?
hmm... c eminem? ehe.. ndi ko alam...

33. What's your favorite colour combination?
anything with black... red, white, PINK!,
blue..orange..purple.. loads!

34. favorite ice cream flavor?
vanilla or strawberry :P

35. favorite animal?
dogggieeee :)

36. Are you in love?
of course!! harhar tawa na lang ulet taio =D

37. what will be ur wedding song?
aba malay ko.. ndi ko alam eh..

38.instead of telling who ur crush is describe
her/him nalang.
may dimples..may mukha, may buhok, may ilong,
may tenga, may lips, may cheeks, mei katawan,
etc..

39. mommy or daddy? both nman, pero mas
nakakasama ko mom ko.. =p

40. greatest regret?
hmmmmm *thinks* i dunno!

41. kyla or nina?
hmmm... kyla po... pro both of them are
good. :)

42. motto in life?
life, oh life, oh life,... too doo too doo..

47. one nyt stand or long term relationship?
long term! asus.

48. future profession?
diva wannabe!! :p maybe a businesswoman..
harhar. ahh.. a PRINCESS hopefully!!

49.what is the perfect date?
its a date, and its perfect! (kanya-kanyang
interpretasyon!!)

50. what would u like for Christmas?
money! lol. i want PEACE ON EARTH! harhar
(ako, isang milyon.)

51. what will be your new years resolution?
i wont make promises na! PROMISE!! :)

52. torpe or straight forward?
haha.. 50-50.. pero cute rin pag mejo torpe..
hehe para kool lolz

53. what is the one thing you cant live
without? –
fresh air. *suffocates*

54. what is/are ur best asset/s?
myself.. *angas* ehe

55. are u a better listener or a better adviser?
ay ewan ko... ask my friends. harhar!
And yes my friends, survey number SEVEN is coming its way :) hehehh! :D


Star Princess Diva


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 17:15.
0 comments


Friday, November 21

THE RETURN OF THE ONLINE QUIZZES.

I discovered this new site... TheSparks.com.
you guys should try it too :) anyway. here are some of my results.. just click on the links if u wanna check out the quiz for urself :)


src="http://test3.thespark.com/ba/bitch40.gif"
border="0">hahahah :)


I'm about to take my Gender test. hehe they claim that they could discover my gender through the test... okay,.. let's see...

oh no. but it's not workin. gosh. maybe il post it sum other time. maybe later. tata. :P


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 17:05.
0 comments


Thursday, November 20

FREAKIN TIRED A** (bleep bleep)

Welcome to my first week of back-to-school rants.

We got back to our usual school mood bubbliness at the start of the week... it's Thursday today.. rarr. Let me restate that. It's ONLY Thursday today. The first Thursday of the 2nd semester.

...and I already feel this tired. :(

Waah! I can't believe I'm up for this much stressed alreadY!!! hay.

*punch at the wall*

i cant wait for the weekend. hay.

gusto kong mag-bump cars at mag-arcade... and videoke! :) haha.

naiinis ako wala pa akong handouts for lit. eh mei HW kame.

i just want to sleep.and yes,


I'm starting to miss you.star princess diva


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 17:39.
0 comments


Monday, November 10

i was supposed to have an entry last night, or yesterday coz i had a "blog attack" of some sort.. but i didnt get the chance to sit down and blog coz i had to got to school last night.

yup. LAST NIGHT.

we went to school at around 10:30 in the evening... and WHOA...there were already people making tambay in front of the gates. take note: enrollment was supposed to start at around 8 in the morning of today... but there were people (including us) already there since last night... gosh. we waited there and waited and waited. we didnt get to rest at all coz there was no place to stay. they started giving out numbers at around 3:30 am... and the advising started at around 7 am pa!!! hay. talk about hassle!

thankfully we were finished naman early... at around mga 9 we were done na... went home... ate brunch and SLEPT. hay. i woke up at around 9 pm na din ata. heehee. pero i took a bath din in between... mga 6pm. :) lalng. hay.

im sooooooo tired.


*and i cant wait to see *who?* again. :)*


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 22:42.
0 comments