<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Thursday, May 5

a whole lotta b*llsh*t, happy moments and crap from St. Paul memories
(found while cleaning my room at the other house)

Buti Pa..
Buti pa ang Parañaque, may BF
Buti pa ang bukid, may chicks
Buti pa ang halaman, may nag-aalaga
buti pa ang bulaklak, namumukadkad
buti pa ang candy, sweet
buti pa ang gulaman, may sago
buti pa ang manok, nakatali
buti pa ang mangga, matamis ang pisngi
btu pa ang bees, may honey
buti pa ang tennis, may love
buti pa ang stuffed toy, hinahalikan
buti pa ang papel, sinusulatan
buti pa ang report, may objective
buti pa ang Geometry, may triangle
buti pa ang Chemistry, may lab
buti pa ang mapa, sinusundan
buti pa ang nitso, may bulaklak
buti pa ang patay, dinadalaw
buti pa ang prisoner, binabantayan
buti pa ang jaywalker, pinipituhan
buti pa ang pinto, binubuksan
buti pa ang big bike, humahataw
buti pa ang alphabet, may U & I
buti pa ang poste, steady
buti pa ang radio, pinapakinggan
buti pa ang rosary, may mystery
buti pa ang three kings, may regalo
buti pa ang mass, serious
buti pa ang novena, constant
buti pa ang pari, committed
buti pa ang soccer, may goal
buti pa ang basketball, may ring
buti pa ang disneyland, may Mickey
buti pa si Mickey, may Minnie
buti pa si Michael Jackson, may moves
buti pa si Camilla Parker Bowles, may pag-asa
buti pa ang kalendaryo, may date
buti pa angHershey's, may kisses
buti pa ang probability, may chance
buti pa ang telepono, hine-hello
buti pa ang film, nade-develop
buti pa ang typewriter, nata-type-an
buti pa ang exams, sinasagot
buti pa ang problema, iniisip
buti pa ang assignment, inuuwi
buti pa ang unan, niyayakap sa gabi
buti pa ang kamalian, pinapansin
buti pa ang salamin minamasdan
buti pa ang hininga, hinahabol
buti pa ang tindera, nagpapatawad
buti pa ang awit at tugtog, pinagsasama
buti pa ang sugat, inaalagaan
buti pa ang lungs, malapit sa puso
buti pa ang kotse, mahal
buti pa ang pera, iniingatan
buti pa ikaw, naalala ko!!!

(and just when you thought it's bad.. it gets worse..)
quoted from an English teacher [who loves the color avocado green]
...buti pa ang jukebox, hinuhulugan ng coins para magsalita, ako hindi!..

-----------------------------
found in a handmade Christmas card for my mom and Dad
(made by Jenna herself)
Dear Mommy and Daddy,
I love you
it's me your daughter
Merry Christmas and a Happy New year!
Don't forget we love you when you smile
Love,
Niña (that's me), Irene and Joanne

P.S. Love your enemies.

-------------------------------------

then there were the pictures...

isang araw.. may isang bata na excited magpa-ID picture nung first week of school. kaso, may blackboard na dadaanan. ung tipong may gulong sa baba na nakausli. so sa sobrang excitement (at pa-poise), nadapa siya. kamusta naman ang picture nia???

Image hosted by Photobucket.com

ay ako pala un. wenk..

***

eto kming tatlong magkakapatid nung baby pa kmi wahahah!!!!

Image hosted by Photobucket.com

***

tapos na-realize ko na nung highschool ako, ndi ako mahilig sa pics. may isa akong film na dala nung field trip nmin sa expo filipino. 24 shots. out of the 24, eto lang ang pic ko. at nsa bus pa ko!

Image hosted by Photobucket.com

***

tapos nung nagbirthday ako nung 1st yr ako.. ndi ako mahilig magpaka-gurl. pero ndi ako tibo! haha. :P tamad lang tlga ko mag-dress up.. haha. pero ever since mahilig na tlga ako sa teddy bear. wahahaha

Image hosted by Photobucket.com

naalala ko, i never wanted to wear anything but those brown sandals on my feet. i saw them as i was cleaning up knina.. mukha tlga shang kawawa.

***

tapos nun highschool ako super tight pala tlga namin ng dude ko.. haha. 2nd yr pa lang pala, inseparable na kmi. partners in crime. wenk!!

Image hosted by Photobucket.com

uyyy neneng-nene paaa!!!

***

and... nun 3rd yr ako.. aba mejo babae na ko. proof? junior promenade. haha!!

Image hosted by Photobucket.com

haha baklaaaaaa!! :)

EDIT:

btw, pictures from today. actually dlawa lang! hahah!! :P

a bonding day with my inaanak hahaha :)

Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com

ay ka-cute! hahaha!!

-----------------

anyway, un lang. magbabasa pa ko ng lumang archie. :P


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 19:00.