<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Sunday, January 23

a thank you note :)
friends, mraming slamat sa mga nagdrop by sa haus for my party :) masaya although mrami ding hindi nakapunta.. thanks tlga.. hindi nio alam kung gano ko na-appreciate ung pagpunta nio. sayang walang nangyaring concert series. wala kasing magic mic eh! haha! nevertheless i enjoyed ur company people :) thanks tlga :)


A big THANK YOU to Charlene Palad, Jenny Panganiban, Katrina Gonzales, Morres Mortensen, Aowie Panes, Joan Lolong, Neeka Timbas, Janina Mercado, Donna Javier, Anton Belleza, RJ Aguirre, Don Santella, Charlene Meneses, Catherine Torres, Rexon Maulion, Mej Loza, Tin Famadico and Prince Victoria! :)

(langya special mention pa kayo lahat! haha kiddin! *mwah*)

Picture Post comin' up (just like what kats predicted! haha)
thank you beri meni :) ahlabshoo ol!!

new camwhoring momentsearly birds! :) hehe maaga pa nito ndi pa kme mga sabog na bata! hahaha :) kats, cha, me, & jenny :)


ayan dumadami na mga tao! haha :) jenny, cha, aowie, me, joan and momo. posing na ito! o diba kunwari pangmagazine! astig naman kme ah? hehe pangmodel! (*shet ang kapal na*)


"nang dumating c torres". torres is usually the LATE-est to arrive pag parties (well, may exceptions din hehe) dumating sha mga nine.. photo session ulit! haha!


my unexpected guest. :) c janina :) friend sha ni nix [left] and eventually we talked na rin, etc. i never thot na pnta sha!! weehee!! hello labs!! :)


my "college gang" guests LOL :) eto ang barkada ng mga bingi, na super swerte ko naman at nagkakaintindihan kme! :) hahahaha!! o diba may pattern ung damit namen? ang cute cute! haha. papa don, mejie, me, chai and papa rj (ogie).. :)


ivy (yes, the raging diva :)), dada anton, me, mama donna and chachers! :) cuteness!


get together na ito??? hehe :) ayan kilala nio na yang mga yan. c mines dumating na kasi kaya panibagong pichur na naman! haha :)


my fave pic!! dpat pic lang namin to ni tin (in pink) kaso etong dalawang aning sa harapan, kunwari daw napadaan lang sila.. pero cute diba? :) hehe.. kaya nga love ko tong pic na to! haha :) CUTE!! :) hehehe.. libreng comment! hehe :)

CUTE NO? HEHEHE just shows how vain i am (i have friends to prove that too! haha) love u all!!! *mwah!* thanks guys! :) Thank you God! :)


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 19:59.