<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Friday, June 13

[my desire to blog : 12 june 2003 ; 7:00pm ]

LUHA

gusto nang pumatak ng luha ko. pero ayaw niya. di ko maintindihan kung nagpipigil lang sha.. (may sariling buhay ba) o kung nag-aantay lang shang mag-gabi. para walang makakita. nakakapagod umiyak nga eh. minsan di ko kasi alam kung tama pang umiyak. kasi nakakainis lang eh...parang nakakasawa lang. wala rin naman mangyayari. kahit gano kasi kalala ang problema mo, wala namang sariling pag-iisip ang mga luha mo no, para gumawa ng paraan..

pero bakit ako umiiyak? khit gano kababaw...iiyak...bkit..? kse...gumagaan ang loob mo. kse...prang nababawasan ung pasakit at hirap na nararamdaman mo. khit na mai parte ng sarili mo na nagpipigil.. at iniisip pa nga na nauubos lang ang fluids mo sa katawan.. hay..weird no? well..wala...gnyan tlga kagulo isip ko..

ayoko na umiyak. ilang beses na ko nangako sa sarili ko na ndi na ko iiyak. pero walang nangyayari. lahat sila napapako. napipikon na nga ako eh! kasi naman ndi ko alam kng mai tamang rason pa un.. pakiramdam ko nagmumuka lang akong tanga. ndi naman din eepekto ang iyak para masolusyunan ang problema. pero umiiyak pa rn ako. ay nako muka na kong gago..

tama na iyak, jenna. hindi na tama. pero tignan mo, mas lalo lang akong hahagulgol. hay nako jenna, para kang bata. napakaiyakin mo. tama na. tama na jenna. ako nahihirapan para saio.. ay talaga lang? ang dami nang taong ngsasabi saken nian...apektado nga ba kaio? hay.

wag na kayong maawa. iniisip ko na lang...meant to be na umiyak ako. cguro darating din ang panahon na ngingiti rin ako. sasaya rin ako. sana.

kaya mamayang gabi...aantayin ko na lang yan. kusa lang yan papatak. iiyak na naman ako ng hindi ko namamalayan. pero sa loob-loob ko, ayun pa rn c jenna, nasasaktan na naman.

bittersweet_twistedangel@yahoo.com


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 17:29.