<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Monday, May 12

...minsan hindi ko maintindihan...parang ang buhay natin ay napagtitripan...mejo malabo yata ang mundo...binabasura ng iba ang shang pinapangarap ko...

yeah..ganun na nga...

AT RANDOM : imbisibol
bakit ganun? parang minsan feeling ko invisible ako. para lang akong bula...wala lang, wlang sense sa mundo. well parang mas ok pa nga maging bula. kahit papano, mpapansin ka...khit sandali lang. sasabihin pa "wow! ang cute naman, bubbles!"... Buti pa sila. kahit sandali lang ang life nila, they sure get noticed. dey also get appreciated. kahit mababaw lang, nakikita pa ren. ---eh ako? anong meron? wala lang, walang kwenta.. sana bubble na lang ako.. at least nkikita ako, khit sandali. hindi nagmimistulang wallpaper lang.
bakit nga kse ganun no? mai certain peopla na "gifted". madaling makita. madaling mapansin. ndi nmn sa kulang ako sa pansin at gusto ko mpansin..kse..bkit ganun? these "gifted people" hav every power to get some other's attention. bket kaya ndi ata ako nbigyan ng ganung powers?
sabi kasi nila, kung cno daw gusto mo, un daw ang mhirap mapalapit saio. haha. tell me about it. all these years gnyan ang nangyayari saken..kung mga crush din lang ang pag-uusapan. hayy. maraming beses na ko nagtry..all these times i think i just failed. that's why i feel so frustrated. nwalan na ko ng tiwala sa sarili ko. ayy ewan ko kung tama...feeling ko pag nabasa mo na to (yep kung cno ka mang napadaan sa blogspot ko), isipin mo ang babaw ko..well cguro nahurt lang din ako. or sumthin. ewan. this is a good as i could get wen i try to explain. hayy. sorry. ehe.
pro..ano kaya feeling ng napapansin...ng taong gs2 mong pansinin ka? ewan ko....ndi ko alam. never felt that way eh. bitter ko no? haha..wats new anyways? ive always been like this. and everytime i think of how bitter i am, one thing comes to my mind... "magbago na kaya ako ng image?!" hayy. as if that's gonna be that easy. hayy.

cguro mas ok na lang na mging wallpaper na muna ko. dito ako sanay eh. baka dito lang din ako may mapala. ndi ko lang alam kung kelan. sana lng mai makapansin sa ken. :(

bittersweet_twistedangel@yahoo.com


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 12:05.